พระพุทธมหาจักรพรรดิ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว

“พระพุทธสิริโรจนิคม” พระพุทธมหาจักรพรรดิ ปางสมาธิ ขนาดหนัาตัก 50 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปประจำ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีกำหนดการเททองหล่อองค์พระ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ที่สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสี แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โดยจำลองแบบพระศรีรัตนศาสดามาเป็นแบบปั้น