พระนาคปรก

พระพุทธรูป ปางนาคปรก ประทานพร

พระพุทธรูป ปางนาคปรก ประทานพร จำนวน 28 องค์ มีกำหนดการเททองหล่อองค์พระ ในวันเสาร์ ที่ 29 เม.ย.66 ที่ บ.สหพัฒนพิบูลย์ จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

พระพุทธรูป ปางนาคปรก ประทานพร

พุทธศิลป์ ศิลปะผสมผสาน ศิลปะสมัยสุโขทัย ห่มจีวรแบบอินเดีย นั่งขัดสมาธิเพชรบนบัลลังค์พญานาค 7 เศียร พระพักตร์รูปไข่พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบลงต่ำ พระนาสิก โด่ง พระโอษฐ์ยิ้ม ชายสังฆาฏิพริ้วเป็นริ้วอยู่เหนือ พระนาภี พระหัตถ์ซ้ายวางที่หน้าตัก พระหัตถ์ขวายกขึ้นระดับไหล่ พระหัตถ์ประทานพร พระเกสาขมวดเป็นแบบก้นหอย พระเกตุรัศมีเป็นบัวตูม มีผ้าทิพย์ห้อยลงมาทับลำตัวพญานาค สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ พระนามเดิม อัมพร ประสัตถพงศ์ ฉายา อมฺพโร เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระเมตตาพระราชทานตราสัญญาลักษณ์พระนามย่อ ” อ ” “อ” “ป” ตัวอักษรทั้งสาม ประดับด้วยฉัตรขาว 3 ชั้น หมายถึง พระอิสริยยศ สมเด็จพระสังฆราช.ของท่านไว้บนผ้าทิพย์