โรงหล่อพระ

พระพุทธรูป พระพุทธเจ้ากกุสันโธ

กำหนดการเททองหล่อองค์ พระพุทธรูป พระพุทธเจ้ากกุสันโธ ขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว ทองเหลือง ที่วัดละหารไร่ (วัดหลวงปู่ทิม) จังหวัดระยอง วันที่ 14 มิ.ย.63