พระพุทธเมตตา

พระพุทธเมตตา

พระพุทธเมตตา เป็น พระพุทธรูป ในวัดพระมหาโพธิ ใกล้กับต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ตรัสรู้ของพระโคตมพุทธเจ้า ในตำบลพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียในปัจจุบัน (หรือแคว้นมคธชมพูทวีป ในสมัยพุทธกาล) พระพุทธเมตตาองค์นี้เป็น พระพุทธรูป ปางมารวิชัยศิลปะสมัยปาละ และสร้างในสมัยนั้นด้วย หินแกรนิตสีดำ มีอายุกว่า 1,400 ปี​ แต่ไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อใด

พระพุทธเมตตา