พระจักรพรรดิ

พระมหาจักรพรรดิ

กำหนดการเททองหล่อ พระมหาจักรพรรดิ ทรงเครื่อง ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 36 นิ้ว ในวันที่ 19 ธันวาคม 2664 เวลา 0900 ที่โรงหล่อพระบุญชูปฏิมาพร