รูปปั้น, รูปเหมือน,สมเด็จญาณ

รูปปั้น รูปเหมือน

สมเด็จญาณสังวร

สมเด็จพุฒจารย์ โต พรหมรังษี

หลวงปู่ทวด เหรียบน้ำทะเลจืด

หลวงปู่มั่น

รูปปั้น รูปเหมือน ยืน

หลวงพ่อทบ วัดชนแดน