รูปเหมือน พระอตุระชิเถระ

โรงหล่อ พระบุญชูปฏิมาพร จำกัด

ประวัติความเป็นมา 

           นาย บุญชู  อินทร์ทรีย์วงศ์ ช่างปั้นพระพุทธรูป เรียนวิชาการปั้นจาก นาย โต ขำเดช เป็นผู้ก่อตั้ง โรงหล่อพระบุญชูปฏิมาพร (เริ่มแรกชื่อ โรงหล่อพระ เจริญชัยการช่าง) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2516 ที่ตำบาลบ้านช่างหล่อ อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  ดำเนินกิจการเป็นการหล่อพระส่งให้กับร้านเจริญชัยการช่าง เสาชิงช้า ได้ประมาณ 10 ปี จึงได้ย้ายมาสร้างโรงงานหล่อพระฯ  ที่ ถนนพุทธมณฑล สาย 2 ซอย 10 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค (ในสมัยนั้นเป็นเขตภาษีเจริญ) ในปี พ.ศ.2523 จนถึงปัจจุบัน ช่วง พ.ศ.2525 ด้วยเพราะงานปั้นพระพุทธรูปสวยงาม หล่อผลงานออกมามีคุณภาพ ขัดตกแต่ง ลงรักปิดทองอย่างประณีต เป็นที่ชื่นชอบของผู้มาจ้างหล่อ พระพุทธรูป รูปเหมือน จึงทำให้มีงานหล่อ พระพุทธรูป รูปเหมือน งานหล่อประติมากรรม จากที่ต่าง ๆ วัด หน่วยงานรัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เข้ามาเป็นปริมาณมาก จึงทำให้การเลิกทำงานส่งตลาดร้านเจริญชัยการช่าง ไปโดยปริยาย จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับทำงานหลายประเภท เช่น รับหล่อพระพุทธรูป รูปเหมือน เทวรูป งานประติมากรรม ระฆัง เหรียญปั๊ม พระบูชา พระกริ่ง เป็นต้น