หลวงปู่ปาต๊ะ

หลวงปู่ปาต๊ะ เป็นเทวดาที่ปกปักรักษา วัดพระหัตถ์สี่รอย หรือ วัดปาต๊ะ เมืองลา (สิบสองปันนา) ประเทศจีน เป็นที่เคารพบูชาของคนไทยและคนจีนใน เมืองลา ประเทศจีน พระอาจารย์สุวรรณจึงได้ให้ช่างได้วาดภาพและปั้นเป็นแบบขนาดเท่าคนจริง และรูปเหมือนพระอาจารย์ของท่านอีก 3 รูป ได้แก่ พระอัสสะชิ พระอุตรชิ ครูบามหาเถรบ้านห้า

วัตถุมงคลที่สำคัญ และเป็นที่รู้จัก

เหรียญพระมหาอุปคุต ทรงระฆัง หลวงปู่พิศดู ออกให้วัดปะต๊ะ หรือวัดปาต๊ะ(พระหัตถ์ 4 รอย) เมืองลา(สิบสองปันนา) ประเทศจีน

– เหรียญรุ่นนี้ สร้างในปี พ.ศ.2552 โดยท่านเจ้าอาวาสวัดปาต๊ะ เพื่อแจกให้พี่น้องญาติโยมในแถบนั้น เพื่อใช้ป้องกันอันตราย และเพื่อใช้หาทุนสร้างถาวรวัตถุต่างๆของทางวัดต่อไป รูปร่างของเหรียญเป็นทรงระฆัง ด้านหน้าของเหรียญเป็นรูปพระมหาอุปคุตปางมารวิชัยแบบหงายพระหัตถ์ ประทับนั่งอยู่บนผิวน้ำ มีดอกบัวผุดขึ้นขนาบข้างพระวรกายทั้งสองข้าง บนดอกบัวมีอักขระขอมอ่านว่า พุทโธ พระหัตถ์ข้างหนึ่งอุ้มบาตร พระหัตถ์อีกข้างหนึ่งหงายวางบนพระชานุ(เข่า)โดยถือดอกบัวเอาไว้ด้วย ด้านบนพระประภามณฑลมีอักขระภาษา ตัวเมืองล้านนา อ่านว่า ปาฏิหารมารฮ้ายบ่หัน แปลว่า ปาฏิหาริย์มารร้ายไม่เห็น ด้านบนสุดตรงบริเวณคอระฆังเป็นรูปดอกบัว 5 ดอก อันสื่อความหมายถึงพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในภัทรกัปนี้ มีอยู่ 5 พระองค์ .ส่วนด้านหลังป็น รูปหินปาต๊ะ หรือหินรูปพระหัตถ์ 4 รอย อยู่บนฐานดอกบัวรองรับ มีอักขระตัวเมืองด้านข้างดอกบัวอ่านว่า วัดปาต๊ะ–เมืองลา ด้านข้างหินปาต๊ะจะมียันต์ทั้งสองข้าง เรียกว่า ยันต์นะพระเจ้า 5 พระองค์ มีอักขระขอมอยู่ใต้ยันต์ด้านซ้ายอ่านว่า สุสะปะวะ และอักขระขอมใต้ยันต์ด้านขวาอ่านว่า ธัมมะจารี ถัดจากหินปาต๊ะ ขึ้นไปเป็นรูปโบว์ มีอักขระตัวเมืองล้านนาอ่านว่าพระหัตถ์ สี่รอย เหรียญที่สร้างทั้งหมดมี

– เนื้อนวะโลหะ 600 องค์

– เนื้อทองเหลือง 5,000 องค์

– เนื้อทองแดง 5,000 องค์

และทางวัดปาต๊ะได้ถวายหลวงปู่พิศดูเอาไว้แจกลูกศิษย์อยู่ส่วนหนึ่ง พอจะประมาณคร่าวๆได้ว่ามี เหรียญทองเหลืองทองแดงรวมกันได้ประมาณ 200 องค์ เนื้อนวะโลหะ อีก 100 องค์ เนื้อนวะโลหะตอกโค๊ตกำกับเพียงเนื้อเดียว

รวมความแล้ว เหรียญชุดปาต๊ะนี้อยู่ในประเทศไทยประมาณ 300 องค์ เท่านั้น

ท่านใดที่มีโอกาส ไปเมืองลา ลองแวะไปเที่ยวที่วัดพระหัตถ์สี่รอย และกราบ หลวงปู่ปาต๊ะ นะครับ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น