บริษัท โรงหล่อพระ บุญชูปฏิมาพร จำกัด

ประวัติความเป็นมา โรงหล่อพระ  

         นาย บุญชู  อินทร์ทรีย์วงศ์ ช่างปั้นพระพุทธรูป ซึ่งร่ำเรียนวิชาการปั้นจาก นาย โต ขำเดช (อาจารย์ช่างปั้นพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น) เป็นผู้ก่อตั้ง โรงหล่อพระ เมื่ออายุเพียง 27 ปี (เริ่มแรกชื่อ โรงหล่อพระเจริญชัยการช่าง) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2516 ที่ตำบาลบ้านช่างหล่อ อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  ดำเนินกิจการเป็นการหล่อพระส่งให้กับร้านเจริญชัยการช่าง เสาชิงช้า ได้ประมาณ 10 ปี จึงได้ย้ายมาสร้างโรงหล่อพระ ฯ ที่ ถนนพุทธมณฑล สาย 2 ซอย 10 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค(ในสมัยนั้นเป็นเขตภาษีเจริญ) ในปี พ.ศ.2523 จนถึงปัจจุบัน ช่วง พ.ศ.2525 ด้วยเพราะงานปั้นพระพุทธรูปสวยงาม หล่อผลงานออกมามีคุณภาพ ขัดตกแต่ง ลงรักปิดทองอย่างประณีต เป็นที่ชื่นชอบของผู้มาจ้างหล่อ จึงทำให้มีงานจากที่ต่าง ๆ วัด หน่วยงานรัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เข้ามาเป็นปริมาณมาก จึงทำให้ไม่สามารถทำงานส่งตลาดร้านเจริญชัยการช่างได้ จึงเลิกส่งไปโดยปริยาย จนถึงปัจจบัน

           พ.ศ. 2516 ก่อตั้งโรงหล่อพระ “โรงหล่อพระเจริญการช่าง”
           พ.ศ. 2525 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงหล่อพระพุทธรูปบุญชู”             
           พ.ศ. 2555 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงหล่อพระบุญชูปฏิมาพร”
           พ.ศ. 2558 จัดตั้งเป็น “บริษัท โรงหล่อพระบุญชูปฏิมาพร จำกัด”

สำนักงาน

โรงปั้น

โรงพิธี หล่อพระ

ลานหล่อพระ โรงหล่อพระ

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์