เททองหล่อพระพุทธรูป ปางประทานพร ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว

กำหนดการเททองหล่อพระพุทธรูป ปางประทานพร ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว ใน ก.ย.66 โรงหล่อพระบุญชูปฏิมาพร ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 10 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.