เททองหล่อพระพุทธเมตตา จำลอง

กำหนดการเททองหล่อพระพุทธเมตตา จำลอง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว โลหะทองเหลืองปิดทอง ในวันเสาร์ ที่ 22 ก.ค.66 เวลา 0700 – 1200 น. ณ โรงหล่อพระบุญชูปฏิมาพร