พระอัสสชิ

พระอัสสชิ เป็นพระสาวกที่สำคัญองค์หนึ่ง ท่านได้ชื่อว่าเป …

พระอัสสชิ Read More »