เททองหล่อพระบรมรูป รัชกาล ที่ 6

เชิญร่วมเททองหล่อพระบรมรูป รัชกาล ที่ 6 ทรงยืนทรงชุดเสื …

เททองหล่อพระบรมรูป รัชกาล ที่ 6 Read More »