พระพุทธรูป ปางมหาจักรพรรดิ

พระพุทธมหาจักรพรรดิ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว

“พระพุทธสิริโรจนิคม” พระพุทธมหาจักรพรรดิ ปา …

พระพุทธมหาจักรพรรดิ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว Read More »