พระพุทธรูป ปางมารวิชัย

พระพุทธรูป

 ปางมารวิชัย   (มาระวิชัย) หรือ ชนะมาร หรือ สะดุ้งมาร เ …

พระพุทธรูป ปางมารวิชัย Read More »