พระพุทธรูป ปางสมาธิ

พระพุทธรูป สุโขทัย สมาธิ

ปางสมาธิ เป็นพระพุทธรูปลักษณะนั่งสมาธิ นั่งลำพระองค์ตั้ …

พระพุทธรูป ปางสมาธิ Read More »