พระพุทธรูป แบบอินเดีย

เททองหล่อพระพุทธรูป ปางประทานพร ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว

กำหนดการเททองหล่อพระพุทธรูป ปางประทานพร ขนาดหน้าตัก 50 …

เททองหล่อพระพุทธรูป ปางประทานพร ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว Read More »

เททองหล่อพระพุทธเมตตา จำลอง

กำหนดการเททองหล่อพระพุทธเมตตา จำลอง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว …

เททองหล่อพระพุทธเมตตา จำลอง Read More »