พล.ร.อ.กรมหลวงชุมพรฯ

โรงหล่อพระ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ประสูติเมื …

พล.ร.อ.กรมหลวงชุมพรฯ Read More »