รูปเหมือน งานประติมากรรม

เททองหล่อพระบรมรูป รัชกาล ที่ 6

เชิญร่วมเททองหล่อพระบรมรูป รัชกาล ที่ 6 ทรงยืนทรงชุดเสื …

เททองหล่อพระบรมรูป รัชกาล ที่ 6 Read More »

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์

โรงหล่อพระ

นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุด …

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ Read More »

รูปเหมือน หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร วัดศรีนวล (หลวงพ่อเสือดำ)

ประวัติ หลวงพ่อทวีศักดิ์ หรือ หลวงพ่อเสือดำ ฉายา ชุตินฺ …

รูปเหมือน หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร วัดศรีนวล (หลวงพ่อเสือดำ) Read More »