พระพุทธรูปสำคัญ

พระพุทธมงคลบพิตร (หลวงพ่อมงคลบพิตร)

พระมงคลบพิตร พระมงคลบพิตร เป็นพระพุทธรูปประธานประจำวิหา …

พระพุทธมงคลบพิตร (หลวงพ่อมงคลบพิตร) Read More »