พระพุทธรูปสำคัญ

พระพุทธมงคลบพิตร (หลวงพ่อมงคลบพิตร)

พระมงคลบพิตร พระมงคลบพิตร เป็นพระพุทธรูปประธานประจำวิหา …

พระพุทธมงคลบพิตร (หลวงพ่อมงคลบพิตร) Read More »

พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนารถ

พระหน้าพระเมรุ

พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ  พระพุทธ …

พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนารถ Read More »