พุทธศิลป์

พุทธศิลป์

หลวงพ่อพระใส หลวงพ่อพระสุก หลวงพ่อพระเสริม

กำหนดการเททองหล่อองค์พระ หลวงพ่อพระใส หลวงพ่อพระสุก หลว …

หลวงพ่อพระใส หลวงพ่อพระสุก หลวงพ่อพระเสริม Read More »

เททองหล่อพระพุทธรูป ปางประทานพร ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว

กำหนดการเททองหล่อพระพุทธรูป ปางประทานพร ขนาดหน้าตัก 50 …

เททองหล่อพระพุทธรูป ปางประทานพร ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว Read More »

พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ห่มจีวรแบบ พระอินเดีย ศิลปะสุโขทัย

พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ห่มจีวรแบบ พระอินเดีย ศิลปะสุโขท …

พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ห่มจีวรแบบ พระอินเดีย ศิลปะสุโขทัย Read More »

พระพุทธรูปศิลปสมัยรัตนโกสินทร์

พระพุทธรูป

พระพุทธรูปศิลปสมัยรัตนโกสินทร์ พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินท …

พระพุทธรูปศิลปสมัยรัตนโกสินทร์ Read More »