ผลงาน

หลวงพ่อพระใส หลวงพ่อพระสุก หลวงพ่อพระเสริม

กำหนดการเททองหล่อองค์พระ หลวงพ่อพระใส หลวงพ่อพระสุก หลว …

หลวงพ่อพระใส หลวงพ่อพระสุก หลวงพ่อพระเสริม Read More »

ร่วมบุญเททองหล่อ พระสังกระจาย ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว

พระจีน

กำหนดการเทอทองหล่อ พระสังกระจาย ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว โลห …

ร่วมบุญเททองหล่อ พระสังกระจาย ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว Read More »

พระพุทธมหาจักรพรรดิ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว

“พระพุทธสิริโรจนิคม” พระพุทธมหาจักรพรรดิ ปา …

พระพุทธมหาจักรพรรดิ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว Read More »

พระพุทธเมตตาอินเดีย ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว

พระพุทธเมตตาอินเดีย จำลอง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐาน …

พระพุทธเมตตาอินเดีย ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว Read More »

เททองหล่อพระพุทธรูป ปางประทานพร ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว

กำหนดการเททองหล่อพระพุทธรูป ปางประทานพร ขนาดหน้าตัก 50 …

เททองหล่อพระพุทธรูป ปางประทานพร ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว Read More »